فال حافظ

فال حافظ

اي که در کشتن ما هيچ مدارا نکني
دردمندان بلا زهر هلاهل دارند
رنج ما را که توان برد به يک گوشه چشم
ديده ما چو به اميد تو درياست چرا
نقل هر جور که از خلق کريمت کردند
بر تو گر جلوه کند شاهد ما اي زاهد
حافظا سجده به ابروي چو محرابش بر
سود و سرمايه بسوزي و محابا نکني
قصد اين قوم خطا باشد هان تا نکني
شرط انصاف نباشد که مداوا نکني
به تفرج گذري بر لب دريا نکني
قول صاحب غرضان است تو آن ها نکني
از خدا جز مي و معشوق تمنا نکني
که دعايي ز سر صدق جز آن جا نکني

تعبیر فال : مراقب رفتار و اعمال خود باش و در تصمیم های خود اندیشه و تعمق بیشتری داشته باش تا نادم و پشیمان نشوی. به کسانی که به تو احتیاج دارند، کمک کن و از آنان مراقبت کن تا در هنگام نیاز، خود را تنها و بی کس احساس نکنی.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2021 | تمامی حقوق این وب سایت برای tazianeh.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:tazianeh.ir