فال حافظ

فال حافظ

سحرگه ره روي در سرزميني
که اي صوفي شراب آن گه شود صاف
خدا زان خرقه بيزار است صد بار
مروت گر چه نامي بي نشان است
ثوابت باشد اي داراي خرمن
نمي بينم نشاط عيش در کس
درون ها تيره شد باشد که از غيب
گر انگشت سليماني نباشد
اگر چه رسم خوبان تندخوييست
ره ميخانه بنما تا بپرسم
نه حافظ را حضور درس خلوت
همي گفت اين معما با قريني
که در شيشه برآرد اربعيني
که صد بت باشدش در آستيني
نيازي عرضه کن بر نازنيني
اگر رحمي کني بر خوشه چيني
نه درمان دلي نه درد ديني
چراغي برکند خلوت نشيني
چه خاصيت دهد نقش نگيني
چه باشد گر بسازد با غميني
مال خويش را از پيش بيني
نه دانشمند را علم اليقيني

تعبیر فال : اگر می خواهی به آرزو و مراد خود برسی باید صبر کنی و با مشکلات بسازی. به بازبینی اعمال و رفتار خود بپرداز تا نقاط ضعفت را بشناسی. مغرور و متکبر نباش و خود را انسانی کامل ندان. از کمک و مشورت انسان های خیرخواه بهره گیری کن تا به مقصود خود برسی.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2019 | تمامی حقوق این وب سایت برای tazianeh.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:tazianeh.ir