فال حافظ

فال حافظ

قسم به حشمت و جاه و جلال شاه شجاع
شراب خانگيم بس مي مغانه بيار
خداي را به مي ام شست و شوي خرقه کنيد
ببين که رقص کنان مي رود به ناله چنگ
به عاشقان نظري کن به شکر اين نعمت
به فيض جرعه جام تو تشنه ايم ولي
جبين و چهره حافظ خدا جدا مکناد
که نيست با کسم از بهر مال و جاه نزاع
حريف باده رسيد اي رفيق توبه وداع
که من نمي شنوم بوي خير از اين اوضاع
کسي که رخصه نفرمودي استماع سماع
که من غلام مطيعم تو پادشاه مطاع
نمي کنيم دليري نمي دهيم صداع
ز خاک بارگه کبرياي شاه شجاع

تعبیر فال : به آنچه که داری قناعت کن. قناعت بهترین سرمایه ی انسان است. اگر فعلاً اوضاع روزگار بر وفق مراد تو نیست، دلگیر نباش. زندگی فراز و نشیب فراوان دارد. گنج، بی رنج بدست نمی آید. امیدوار باش و به خدا توکل کن.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.