خبرها

اخبار

خبرها

 جنگ پای بوسید بوسید
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • پاپ، پای رهبران سودان را بوسید و خواستار پایان جنگ شد+عکس