خبرها

اخبار

خبرها

 دلار بی‌پول‌؛ ناقابل دلار
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • هزینه سرسام‌آور سرخابی‌های بی‌پول‌؛ پنج میلیون دلار ناقابل